מנהלת
סוקו לבנת
טל:04-8210571
פקס:04-8210280

היחידה הקהילתית להתפתחות הילד, מת"ל (מכון תמיכה לימודי- טיפולי) הוקמה בפברואר 2005 בשיתוף עם מחלקת החינוך בעירייה, מרכז הלמידה ביישוב ורשת המתנ"סים נשר בהנהלתה של סוקו לבנת.  

חזון היחידה: 

להיות גוף מקצועי מוביל הן בתחום התפתחות הילד והן בתחום הדידקטי, מוכר ומוסמך ע"י כל הרשויות לטיפול בהתפתחות הילד וע"י מערכות החינוך המושתת על ערכי מצויינות ואנושיות, שיויון הזדמנויות וחדשנות.  

מטרות היחידה:

הנגשת השירות לקהילה וקיצור תורי המתנה ריכוז שרותי מניעה, חינוך והעשרה כחלק מהמארג הטיפולי הדרושים לילד ולמשפחתו. קבלת טיפול רב מקצועי ורב תחומי תוך התייחסות הוליסטית, תוך תאום ותוך עבודה משולבת בין כל גורמי הטיפול.  

אנו אמונים על פיתוח מערך שירותים רציף, משלים ותומך בהתפתחות הילד הכולל: איתור, אבחון, טיפול, מניעה, העשרה וחינוך, כישורי חיים.

אנו פועלים למען יצירת תשתית מיטבית הוליסטית ורב מערכתית להתפתחות תקינה של ילדים למען מיצוי הפוטנציאל האישי והשתלבותם במעגלי החיים החברתיים.  

רציונאל להקמת המכון

העלאת המודעות והמעורבות ההורית לנושא לקויות למידה והסתגלות תקינה של הילד בסביבות שונות של חייו. העלאת המודעות לצורך באבחון מוקדם ככל הניתן ובטיפול הולם. התפיסה המקובלת היום בקרב רופאים ואנשי מקצוע , שטיפול התפתחותי טוב בילד – חייב להיעשות בתוך הקהילה. המגמה היא לעבור מהגישה הרפואית לגישה הקהילתית, כלומר, על המטפל לראות את הילד בראייה קהילתית: להיות מחובר להורים, לשמוע את רצונותיהם וצרכיהם בקשר לילדם, לראות את הילד מתפקד בגן או בכיתה.    

היחידה מוכרת כספק שירות לקופ"ח לאומית, מאוחדת וכללית מושלם