סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-8105510
nesher@matnasim.org.il
פקס: 04-8210852

קייטנות גנים

קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - טללים 1-21/7 בוקר
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - רעים 1-21/7 בוקר

תוכנית הפעילות השנתית

החוג
כיתה\גיל
ימים ושעות פעילות
מיקום
מחיר
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - אופירה 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן אופירה
3-0יום שני 07:30-14:00גן אופירה
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן אופירה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - אירוסים 1-21/7 בוקר
0-0יום ראשון 07:30-14:00גן אירוסים
0-0יום שני 07:30-14:00גן אירוסים
0-0יום שלישי 07:30-14:00גן אירוסים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - אלון 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן האלון
3-0יום שני 07:30-14:00גן האלון
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן האלון
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - דובדבן 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00אלון
3-0יום שני 07:30-14:00אלון
3-0יום שלישי 07:30-14:00אלון
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - דרורים 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן דרורים
3-3יום שני 07:30-14:00גן דרורים
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן דרורים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - הדס 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן ההדס
3-0יום שני 07:30-14:00גן ההדס
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן ההדס
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - החורש 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן כליל החורש
3-0יום שני 07:30-14:00גן כליל החורש
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן כליל החורש
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - הלוטם 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן הלוטם
3-0יום שני 07:30-14:00גן הלוטם
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן הלוטם
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - הרדוף 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן הרדוף
3-0יום שני 07:30-14:00גן הרדוף
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן הרדוף
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - ורדים 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן הורדים
3-0יום שני 07:30-14:00גן הורדים
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן הורדים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - זמירים 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן זמירים
3-3יום שני 07:30-14:00גן זמירים
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן זמירים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - חבצלת 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן חבצלת
3-0יום שני 07:30-14:00גן חבצלת
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן חבצלת
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - חמדה 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן חמדה
3-3יום שני 07:30-14:00גן חמדה
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן חמדה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - חרוב 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן החרוב
3-0יום שני 07:30-14:00גן החרוב
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן החרוב
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - טללים 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן טללים
3-3יום שני 07:30-14:00גן טללים
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן טללים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - יובל 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן היובל
3-0יום שני 07:30-14:00גן היובל
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן היובל
₪51
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - יסמין 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00אלון
3-0יום שני 07:30-14:00אלון
3-0יום שלישי 07:30-14:00אלון
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - נוריות 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן הנוריות
3-0יום שני 07:30-14:00גן הנוריות
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן הנוריות
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - נחשון 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן נחשון
3-0יום שני 07:30-14:00גן נחשון
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן נחשון
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - ערבה 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן הערבה
3-0יום שני 07:30-14:00גן הערבה
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן הערבה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - צפרירים 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן צפרירים
3-3יום שני 07:30-14:00גן צפרירים
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן צפרירים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - רעים 1-21/7 בוקר
3-3יום ראשון 07:30-14:00גן רעים
3-3יום שני 07:30-14:00גן רעים
3-3יום שלישי 07:30-14:00גן רעים
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - שיטה 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן השיטה
3-0יום שני 07:30-14:00גן השיטה
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן השיטה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - שקמה 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן שיקמה
3-0יום שני 07:30-14:00גן שיקמה
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן שיקמה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - תאנה 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00תאנה
3-0יום שני 07:30-14:00תאנה
3-0יום שלישי 07:30-14:00תאנה
₪765
קייטנת גנים 1/7-21/7/19 בוקר - תמר 1-21/7 בוקר
3-0יום ראשון 07:30-14:00גן התמר
3-0יום שני 07:30-14:00גן התמר
3-0יום שלישי 07:30-14:00גן התמר
₪765
  • עורך דין בקריות
  • עיריית נשר
  • מתנסנט | חוגים